Close

تور یکروزه نمک آبرود

img-tour
( میانگین 0)
شروع از قیمت 8,990,000
تاریخ تور
بارگذاری پکیج ها
حمل و نقل
اتوبوس کلاسیک
تهران چالوس
تهران
چالوس
اتوبوس کلاسیک
ECONOMY
ساعت حرکت: 05:00
مدت حرکت : 00:00
اتوبوس کلاسیک
چالوس تهران
چالوس
تهران
اتوبوس کلاسیک
ECONOMY
ساعت حرکت: 21:00
مدت حرکت : 00:00
رزرو تور
تهران (شروع تور)
جمعه 25 اسفند جمعه 25 اسفند
تهران
چالوس
اتوبوس کلاسیک
ساعت حرکت 05:00
مدت حرکت 00:00
چالوس (0شب)
چالوس
تهران
اتوبوس کلاسیک
ساعت حرکت 21:00
مدت حرکت 00:00
تهران (پایان سفر)
مدت تور 1 روز
سختی تور میانگین
کد تور 7899
  • گشت
  • بیمه
  • صبحانه
  • پذیرایی
  • ویزا
  • ناهار
  • سرویس های افزوده
img-counter
ایمون زائد

مدیر مسئول تور

لغو پاسخ