صدور گواهی نامه رانندگی بین المللی صدور گواهی نامه رانندگی بین المللی ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

 صدور گواهی نامه رانندگی بین اللملی

: توجه

به موجب این گواهی نامه های بین اللملی که مدت اعتبار آنها یک وسه سال می باشد،می توااان در کشور های پذیرنده گوتهینامه های رانندگی بین اللملی،به صورت موقت به رانندگی پرداخت. بدیهی است دترنده این مدرک بین اللملی نمی تواند قوانین و مقررات مربوط به شرایط اقامت و یا پرداختن به شغل و یا حرفه ای که درکشورهای مسیر .حرکت او جاری و قابل اجرا می باشد را نادیده انگاشته و یا نقص نماید

 

این گواهی نامه علاوه بر زبان فارسی به 7 زبان بیناللملی( انگلیسی-فرانسوی-المانی-اسپانیایی-چینی) نیز ترجمه شده است .

 

 گواهی نامه های رانندگی بین اللملی قابل تمدید نبوده و پس ازانقضاباید نسبت به درخواست گواهینامه جدید اقدام شود.

 

: مدارک لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی بین اللملی

 

اصل گواهینامه رانندگی معتبر جمهوری اسلاامی ایران با اعتبار حداقل یک ماه و سه روز برای-

 

گواهینامه بین اللملی رانندگی یک ساله و اعتبار حداقل سه سال برای دریافت گواهینامه رانندگی بین اللملی سه ساله

یک قطعه عکس تمام رخ  4*3(با حجاب اسلامی برای بانوان)-

 

گواهینامه بین اللملی قبلی(درصورت معتبربودن)-

 

اصلی یا کپی صفحه اول گذرنامه-

 

تکمیل فرم درخواست-

 

پرداخت هزینه های اعلام شده-

 

برای دریافت گواهینامه توسط وکیل یا اعضای خانواده متقاضی،همراه داشتن اصل شناسنامه هر دو نفر الزلمی است-

(شناسنامه متقاضی و وکیل یا اعضای درجه یک خانواده)

 

 

(0/0)
لغو پاسخ